Selo Senje
Rođen sam u senju pre četrdesetak godina. U sećanju mi je još uvek stara senjska kuća, pored koje sam u igri provodio leta 
i manastir Ravanica u kome sam kršten i koji je za mene uvek bio više od manastira   
Vodovod su selu je nedavno izgrađen, tako da se u svakom dvorištu, ili, dosta često, na međi između dva dvorišta nalazi bunar.

Senje se nalazi kod izvora reke Ravanice, u podnožju Kučajskih planina, na nadmorskoj visini od 202m do 220m. Od Ćuprije je udaljeno oko 10km. Kroz selo, pored reke Ravanice protiče i Javnički potok. Manastir Ravanica se nalazi na 600m od izvora "Vrelo". Tu ujedno počinje i Ravanička klisura koja je danas znatno šira nego što je bila u doba izgradnje manastira. U to vreme je klisura bila toliko uska da se do manastira nije moglo prići kolima, a materijal za izgradnju je dovožen preko brda. Izgradnjom pruge, kamenoloma, lokalnog puta i autoputa klisura je dobila na širini a izgubila na lepoti.

U izradi sajta "Senje" korišten je materijal iz knjige:
"Senje i manastir Ravanica" Bogomira M. Mihajlovića.
   Povratak na početnu stranu početak